Договір публічної оферти
ФОП Якименко А.І., що надалі іменується Компанія, яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування Веб-сайтом на зазначених нижче умовах:
1. Термінологія та скорочення
1.1. Термінологія, що вживається в цьому Договорі, означає таке:
1.1.1. Авторизація - процес аналізу програмною частиною Веб-сайту, введених Користувачем або Організатором Аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особової сторінки та Сервісів Веб-сайту;
1.1.2. Акцепт - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій щодо реєстрації на Веб-сайті;
1.1.3. Аутентифікаційні дані - унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до Особової сторінки. До автентифікаційних даних належать логін Користувача пароль, адреси електронної пошти;
1.1.4. Веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет у доменній зоні https://ubedit.com.ua/ разом з інформаційними ресурсами у певній текстовій, графічній або звукових формах, що знаходяться у розпорядженні Компанії та забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;
1.1.5. Доступ до заходу - електронний лист, сформований компанією, у тому числі, але не виключно, за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного Заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь у вибраному ним Заході. Доступ до заходу можливий також через використання Особової сторінки Користувача;
1.1.6. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) - сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних у мережі Інтернет як складова частина Веб-сайту;
1.1.7. Законодавство – означає положення чинного законодавства Великої Британії, що застосовуються до цього Договору;
1.1.8. Захід - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи у форматі живої або онлайн консультації та інші дистанційні заходи, які організовує Організатор за допомогою сервісів Веб-сайту;
1.1.9. Заявка - волевиявлення користувача брати участь у конкретному Заході, оформлене з допомогою Веб-сайту, у порядку, встановленому Офертою;
1.1.10. Контент Веб-сайту - результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, у тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп'ютерні програми, програми та програми для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відео-курси, інфографіка, фонограми) , зображення, товарні знаки та знаки обслуговування, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети та інші об'єкти, що розміщуються на Веб-сайті;
1.1.11. Контент Заходи - вся інформація, яка складає зміст сеансу окремого Заходу, у тому числі, лайф-стріми, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб-сайту ;
1.1.12. Користувач - особа, яка Акцептувала Оферту, що міститься в даному договорі публічної оферти та отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень та за наслідки такого використання;
1.1.13. Несанкціонований доступ - використання Аутентифікаційних даних користувача третьою особою;
1.1.14. Обліковий запис - Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача, що зберігаються на серверах веб-сайту;
1.1.15. Організатор - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є агентом та/або ліцензіатом Компанії та здійснює діяльність із залучення користувачів до участі у Заході, у т.ч. з правом приймати платежі за участь у заході;
1.1.16. Особиста сторінка - веб-сторінка, створена за допомогою програмних можливостей веб-сайту в результаті отримання Користувачем облікового запису, що містить особисті дані;
1.1.17. Особисті дані - достовірна, повна та актуальна інформація, яка дозволяє Компанії провести процедуру авторизації Користувача, що добровільно та безоплатно розміщується Користувачем на Особовій сторінці. Ця інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Веб-сайті; порядок зберігання даних передбачений Політикою конфіденційності та обробки персональних даних;
1.1.18. Оферта - це договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Користувачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору в цілому, та містить умови використання Веб-сайту;
1.1.19. Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при здійсненні переказу коштів від Користувачів на рахунок Компанії/Організатора за Заходи, доступні для придбання на Веб-сайті.
1.1.20. Реєстрація користувача – встановлена Компанією процедура та результат внесення до бази зареєстрованих Користувачів їх особистих даних та/або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні та Особисті дані, на підставі яких Компанія надає Користувачеві доступ до Особової сторінки Користувача на Веб-сайті, та згодом доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації створюється Обліковий запис Користувача на Веб-сайті та Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор) Особової сторінки;
1.1.21. Лектор – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є автором Заходу та особою, відповідальною за проведення Заходу;
1.1.22. Сервіси Сайту – функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.
1.2. Назви заголовків/розділів у цьому Договорі наведені виключно для зручності та не впливають на тлумачення цього Договору.

2. Предмет договору
2.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) та містить усі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.
2.2. Компанія в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов'язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.
2.3. Веб-сайт компанії є майданчиком для розміщення заходів. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі у конкретному Заході, Компанія не є особою, яка відповідає за проведення Заходів. Усі зобов'язання щодо проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем та Лектором та/або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі у конкретному Заході, Компанія не несе відповідальності за дійсність та можливість виконання зазначених зобов'язань. Відповідальність за дійсність та можливість виконання зобов'язань щодо проведення Заходів, а також за Контент Заходів несе Лектор одноосібно.
2.4. Факт реєстрації користувача на Веб-сайті є повним та беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.
2.5. Розклад, кількість та тривалість заходів, опублікованих на веб-сайті, а також вартість заходів та інші істотні обставини щодо проведення заходів можуть публікуватися на веб-сайті в режимі реального часу.
2.6. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Лектором, Компанія у взаємовідносинах з Користувачами діє від власного імені, але за дорученням Лектора, надаючи технічне супроводження у реалізації Користувачам Доступу до Заходів.
2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

3. Реєстрація користувача на веб-сайті
3.1. Надання Користувачеві Послуги можливі за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті (створенні Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного облікового запису). Обліковий запис (реєстраційний обліковий запис) повинен містити логін користувача (нікейм) та пароль.
3.2. Реєстрація користувача на Веб-сайті є безкоштовною та добровільною.
3.3. Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне та безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.
3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати нікнейм або справжнє ім'я, діючу адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти Компанією буде надіслано електронного листа, що містить посилання, перейшовши по якому Користувач підтвердить реєстрацію. Ці дії є обов'язковими для реєстрації. Також, Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації Користувача за допомогою його діючого облікового запису (профілю) в одній із соціальних мереж, у порядку, зазначеному на Веб-сайті під час проходження процедури реєстрації.
3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Компанія приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Вказані Користувачем логін (ім'я, нікнейм) та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до Особистої сторінки останнього на Веб-сайті.
3.6. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну та пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.
3.7. Користувач відповідає за збереження в конфіденційності свого пароля. При виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується у найкоротший термін повідомити Компанію про цю обставину.
3.8. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської картки. У разі появи таких запитів (на Веб-сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Веб-сайту та повідомити про це Компанію.
3.9. Компанія ніколи не надсилає Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або іншим чином повідомити Компанію або Організатору вказаний Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на веб-сайті у зашифрованому вигляді.
3.10. У разі втрати Користувачем Аутентифікаційних даних для доступу на Веб-сайт, або при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації, повторне повідомлення Користувачеві втрачених даних та/або зміна нікнейму або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням Веб-сайту, а також Компанію за письмовим запитом Користувача із зазначенням у такому запиті прізвища, імені та по батькові Користувача, нікнейму та/або ідентифікаційного номера Користувача, також з наданням на запит Компанії копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувача доручення, квитанції тощо). Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації або в запиті Користувача, причому Компанія зробить усе можливе, щоб надати Користувачеві доступ до його Особистих даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.
· 4. Права та обов'язки користувача
4.1. Права користувача:
4.1.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Захід, а також шляхом отримання можливості брати участь у Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та/або Організатором та отримавши Доступ до Заходу.
4.1.2. Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим Компанією.
4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки лише у разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови у строк не пізніше початку третього заняття. У цьому випадку повернення сплачених Користувачем коштів здійснюється Компанією/Організатором.
4.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства, що регулює такі відносини.
4.2. Обов'язки Користувача:
4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на веб-сайті.
4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, які стали доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.
4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані власне обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм обліковим записом одночасно лише з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета тощо). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та/або до окремих сервісів Веб-сайту через причини, що не залежать від Компанії.
4.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Веб-сайту до початку користування сервісами Веб-сайту.
4.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь у Заході Користувач зобов'язується попередньо, до подання Заявки, ознайомитись з такими способами та умовами оплати за допомогою комунікацій із співробітниками Компанії/Організатора.
4.2.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Компанією/Організатором/Лектором до оформлення Заявки. У випадку якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, у тому числі порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.
4.2.7. Користувач зобов'язується сплатити у повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі у заході. Після такої оплати Користувач має право брати участь у заходах або скористатися іншою послугою, що надається Лектором.
4.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, що вносяться до нього Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитись від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію.

4.3. Користувач при використанні Веб-сайту не має права:
4.3.1. Розміщувати на Веб-сайті та/або направляти кудись через/за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:
(I) що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права чи права зарубіжних країн; які містять загрози, наклеп або образу; які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які мають непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру, насильства як за участю неповнолітніх, так і без; що містять сцени жорстокого поводження з тваринами; що містять опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю та (або) здоров'ю, у тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;
(II) порушують у тій чи іншій мірі честь і гідність та ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;
(III) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, що містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, які пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;
(IV) містять екстремістські матеріали, які пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або посібники щодо скоєння злочинних дій;
(V) що містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
(VI) що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
(VII) які мають шахрайський характер;
(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну заподіяти шкоду здоров'ю та/або розвитку дітей;
(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або якимось чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або їх здійснення не допускаються.

4.3.2. Размещать на Веб-сайте и направлять через/с помощью Веб-сайта материалы, которые являются рекламой любых товаров или услуг, без получения предварительного прямого согласия Компании.

4.3.3. Загружать, отправлять или иным образом использовать Веб-сайт, любой материал, который подлежит охране в соответствии с Законодательством об интеллектуальной собственности, личную информацию и другие материалы, защищенные законодательством без получения выраженного разрешения владельца прав на объект. В этом случае обязанность доказывания того, что размещение на Веб-сайте Пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и других права третьих лиц, возлагается на Пользователя.

4.3.2. Розміщувати на Веб-сайті та надсилати через/за допомогою Веб-сайту матеріали, що є рекламою будь-яких товарів чи послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.
4.3.3. Завантажувати, надсилати або іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, що підлягає охороні відповідно до Закону про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. У цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.
4.3.4. Зареєструватися від імені або замість будь-якої іншої особи.
4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача.
4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.
4.3.7. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.
4.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку особистих даних інших людей.
4.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії є небажаною, не відповідають цілям Веб-сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин небажана для розміщення на Веб-сайті.
4.3.10. Використовувати роботів, програми-павуки, програми-скрапери та інші автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.
4.3.11. Здійснювати дії, які несуть чи можуть нести надмірне чи непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.
4.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, розповсюджувати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, які пропонуються на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії та відповідної третьої сторони.
4.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) у роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайті засобами, що не передбачені цим Договором.
4.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу , що міститься в ньому.
4.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання надіслати це повідомлення іншим Користувачам та/або іншу небажану інформацію.
4.3.16. Намагатися втрутитися, або поставити під загрозу цілісність веб-сайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер із сервера, який обслуговує веб-сайту.
4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на веб-сайт або через нього.
4.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включаючи ім'я облікового запису, використовуючи технології або засоби, які відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на веб-сайті.
4.3.19. Формувати (виражати) попит або пропозицію та досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватися зміст, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, що ображає мораль, демонструє (або пропагує) насильство та жорстокість, що порушує права на інтелектуальну власність , що пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійними, соціальними ознаками, що містять образу на адресу будь-яких осіб або організацій, що містять елементи (або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (або пропагандою) послуг сексуального характеру у тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює процедуру створення, виготовлення, розповсюдження, іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи інших видів зброї.

4.3.20. Порушувати права третіх осіб.
4.3.21. Видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на це прав, включаючи співробітників Компанії, власника Веб-сайту та використовувати інші форми та методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших Користувачів або Компанію.
4.3.22. Інакше порушуватиме норми чинного Законодавства.
4.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій страх та ризик.
4.4. Незалежно та на додаток до інших положень цього Договору, при використанні Веб-сайту, до повної та виняткової відповідальності Користувача належать:
4.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Заходу, який він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (розповсюджує) третім особам через Веб-сайт, так само як і за отримання Контенту Заходу та будь-яку взаємодію з іншими користувачами через Веб-сайт, включаючи відповідальність за всі претензії, які пред'являються і можуть бути пред'явлені щодо переданого та/або прийнятого Користувачем Контенту Заходу, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, а також у зв'язку з розповсюдженням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, що дискредитує інших осіб тощо, а також за всі наслідки даних дій (включаючи будь-які збитки, які може зазнати Компанія).
4.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли у зв'язку або в результаті використання Веб-сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, що беруть участь у приватній та/або комерційній та/або некомерційній діяльності Користувача через Веб-сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки та витрати, завдані внаслідок взаємодії Користувача з третіми особами у зв'язку з використанням Веб-сайту.
4.4.3. Користувач несе відповідальність за провадження з використанням Веб-сайту діяльності, забороненої або такої, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка потребує спеціального дозволу (ліцензії) для провадження такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії).
· 5. Права та обов'язки компанії
5.1. Компанія має право:
5.1.1. виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою підтримки та запобігання несанкціонованому доступу до Веб-сайту.
5.1.2. використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.
5.1.3. консультувати Користувача під час оформлення /підтвердження/ оплати вартості участі у Заході, у тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті.
5.1.4. у будь-який час змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Веб-сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття/внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін та/або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне та повне прийняття та згоду Користувача з такими змінами та доповненнями.
5.1.5. переуступати чи іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають із його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.
5.1.6. у випадку порушення Користувачем умов цієї Оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис Користувача, або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з електронною поштою або за допомогою Особової сторінки або без такого повідомлення.
5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки та факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході. Фактом, що Користувач проінформований, є факт надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті, що містить відповідну підтверджуючу інформацію.
5.3. Компанія не зобов'язана проводити оновлення та/або покращення та/або вдосконалення та/або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час та з будь-якої причини змінювати або припиняти, або припиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості та обмеження використання Веб-сайту, а також вводити та змінювати порядок використання Веб-сайту.
5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору, Політики конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.
5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту у загальнодоступній формі.
6. Условия предоставления доступа к мероприятиям

6.1. Пользователь получает доступ к сервисам Веб-сайта и Мероприятиям при наличии у него технической возможности воспользоваться этим доступом.

6.2. Компания имеет право изменить веб-приложение, которое обеспечивает обмен данными (веб-интерфейс Мероприятия) и программное обеспечение Мероприятия, а также менять требования технического и программного обеспечения, которые должны использоваться Пользователем для получения услуг. При всех и любых из указанных изменений этот Договор будет действовать касательно таких изменений за исключением случаев, когда Компанией прямо сообщено о другом.

6.3. Информация о конкретных Мероприятиях и / или функциональный состав конкретных Мероприятий, информация об условиях предоставления доступа к Мероприятиям и / или о бесплатном характере проведения Мероприятий, спецификация требований и / или рекомендации по техническому обеспечению для доступа к Мероприятиям, другие сведения или требования, которые должны и / или могут быть сообщены Пользователю в соответствии с настоящим Договором или требованиями Законодательства, считаются предоставленными Пользователю должным образом, если указанные сведения:

6.3.1. опубликованы на Веб-сайте Компании;

6.3.2. доведены до сведения Пользователя при заключении Договора в тексте Договора;

6.3.3. доведены до сведения Пользователя с помощью электронных сообщений, направленных на электронную почту Пользователя, указанную им при регистрации;

6.3.4. напечатанные в рекламных и информационных материалах Компании;

6.3.5. доведены до сведения Пользователя при его обращении по контактным адресам и телефонам Компании;

6.3.6. доведены до сведения Пользователя другими способами, доступными Компании, в том числе через средства массовой информации (рекламу).

6.4. Доступ пользователя к участию в Мероприятии, информация о котором размещена на Веб-сайте, предоставляется при условии 100% предоплаты стоимости участия в таком Мероприятии, в порядке и способом, указанным в настоящем Договоре, на Веб-сайте или сообщены Пользователю другим образом.

6.5. Участие в Мероприятии подтверждается оформлением Заявки, которое заключается в выполнении конечной последовательности действий:
(I) нажатии (клик) на информационное окно избранного Мероприятия,
(II) переходом на страницу указанного Мероприятия на Веб-сайте,
(III) нажатием кнопки «Записаться» и
(IV) внесением оплаты за участие одним из способов, определенных Компанией/Организатором отдельного Мероприятия.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи Заявки, но, в любом случае, не позднее начала Мероприятия.

6.6. Доступ к Мероприятию предоставляется Пользователю путем отправки соответствующего электронного письма на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации на Веб-сайте. А также посредством сообщения в любой форме, адресованное Пользователю.

6.7. Оформление Заявки с помощью Веб-сайта подтверждается информационными (учетными) записями программного контроля соединения и учета стоимости (биллинга) в составе Веб-сайта. Любые действия Пользователя по подписке / отказу от Заявки имеет равнозначную юридическую силу, если стороны заключили соответствующее соглашение в письменной форме.

6.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, достаточным доказательством выполненных Пользователем действий будут информационные (учетные) записи на серверах, обеспечивающих работу Веб-сайта Компании, независимо от способа и / или технического устройства, с помощью которого они были осуществлены.

6.9. Временем совершения каких-либо действий (сделок) в рамках настоящего Договора является украинское время, определенное на основании данных учетных записей на серверах, обеспечивающих работу Веб-сайта Компании, если иной порядок определения времени не был оговорен дополнительно в соглашениях между Сторонами.

6.10. В случае, если после завершения процедуры оплаты стоимости участия в Мероприятии, но в любом случае не позднее дня начала Мероприятия Пользователь по той или иной причине не получил Доступ к Мероприятию, ему необходимо обратиться в службу поддержки Компании по контактному номеру телефона Компании или иному номеру, указанному на Веб-сайте.

6.11. Компания оставляет за собой право аннулировать участие Пользователя в Мероприятии, при этом Компания/Организатор/Лектор не обязан возвращать внесенную плату в случае нарушения Пользователем правил поведения на Мероприятии. Указанными нарушениями является публикация Пользователем в комментариях или иным образом в ходе Мероприятия информации, запрещенной п.4.3.1 настоящего Договора, в том числе разжигающую межнациональные конфликты, содержащую нецензурные выражения или иным образом оскорбляющую других участников Мероприятия или Лектора, публикация информации, которая не касается тематики Мероприятия или публикация рекламной информации.

6.12. Компания оставляет за собой право аннулировать участие Пользователя в Мероприятии в случае установления факта передачи им реквизитов для участия в Мероприятии третьим лицам, в том числе путем публикации в открытом доступе индивидуальной ссылки (URL) для участия Пользователя в данном Мероприятии, распространения Пользователем информации и материалов, полученных им в связи с участием в Мероприятии. Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для личного использования Пользователя. Доступ Пользователя для участия в Мероприятии обеспечивается не более чем для одного зрителя по каждой индивидуальной ссылке.

6.13. Возможность отмены / переноса Мероприятия устанавливается соответствующим Лектором самостоятельно. Компания не несет ответственности перед Пользователем за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение Лектором своих обязательств.

6.14. В случае отмены Мероприятия по вине Лектора, а также, в случае если Пользователь отказался от участия в Мероприятии из-за переноса Лектором данного Мероприятия, Лектор обязан возместить полную стоимость уплаченных им средств за участие в таком Мероприятии.

6.15. Пользователю, желающему отказаться от участия в Мероприятии по причинам, не зависящим от Компании/Организатора/Лектора данного Мероприятия, в случае если возможность такого отказа предусмотрена соответствующим Лектором, возмещается стоимость участия в Мероприятии, оплаченного Пользователем, за вычетом расходов, фактически понесенных Компанией/Организатором/Лектором.

6.16. Веб-сайт Компании может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Акцептуя Оферту, Пользователь соглашается, что Компания не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов.

7. Цена, порядок и форма расчетов

7.1. Расчеты за предоставление Пользователю доступа к Контенту Мероприятия, размещенного в платном доступе на Веб-сайте, осуществляются между Пользователем и Компанией/Организатором непосредственно.

7.2. Компания оставляет за собой право принимать денежные средства от Пользователей за использование отдельного Контента Веб-сайта, право интеллектуальной собственности или лицензия на который принадлежит Компании, а также за Мероприятия, организуемые непосредственно Компанией.

7.3. Цены стоимости участия в Мероприятии указываются на Веб-сайте для каждого Мероприятия отдельно в момент открытия сбора Заявок на участие в конкретном Мероприятии, или сообщаются Пользователю путем направления электронного сообщения.

7.4. Пользователь перечисляет денежные средства Компании/Организатору Мероприятия в размере стоимости участия в Мероприятии, в порядке 100% предоплаты.

7.5. Пользователи-нерезиденты осуществляют оплату в валюте, в соответствии с выставленным Компанией/Организатором счетом. Любые банковские комиссии, взимаемые обслуживающим Пользователя банком или банками-корреспондентами, уплачиваются Пользователем.

7.6. Способ оплаты определяется Компанией/Организатором и доводится до сведения Пользователя путем направления электронного сообщения или в другим выбранным Организатором способом.

7.7. Пользователь самостоятельно выбирает удобный для себя метод оплаты среди возможных и который доступен на Веб-Сайте на момент оплаты. Методы и способы оплаты, которые не предусмотрены и недоступны на Веб-Сайте для осуществления и подтверждения оплаты не принимаются.

7.8. Компания имеет право предоставлять как один, так и несколько вариантов методов оплаты. Компания имеет право в любое время и по своему усмотрению изменять / удалять любые методы оплаты на Веб-Сайте без обязательства любых сообщений и внесения изменений в настоящий Договор.

7.9. При выбранном методе оплаты платежной карточкой Пользователь указывает информацию, связанную с платежными карточками, а именно: номер карты, срок действия, CVC / CVV-код и имя держателя платежной карты и дает согласие Компании / Организатору / Платежной Системе на обработку своих персональных и платежных данных, по переводу денежных средств за выбранное Мероприятие.

7.10. Выбрав и подтвердив метод оплаты, Пользователь уполномочивает Компанию / Организатора / Платежную систему списать с указанной им платежной карты / банковского счета, через выбранный метод оплаты, полную стоимость участия в Мероприятии, указанную на Веб-Сайте, включая комиссии, соответствующие наценки за перевод средств, сумму возможной конвертации и курсовой разницы, которые будут применены к проведению оплаты, а также уполномочивает указанных лиц использовать платежные и персональные данные для (i) оплаты стоимости участия в Мероприятии, (ii) обработки возвращения платежей, если это необходимо, и (iii) для других целей, необходимых для выполнения условий настоящего Договора. Пользователь полностью осознает и соглашается с тем, что на момент оплаты Компании неизвестный размер дополнительных расходов за обработку платежных транзакций.

7.11. Компания имеет право запросить у Пользователя, а Пользователь обязуется предоставить банковскую выписку для решения спорных финансовых вопросов, связанных с оплатой стоимости участия в Мероприятии, с возвратом средств в случаях, предусмотренных Законодательством, а также для решения других спорных финансовых вопросов.

7.12. При создании/оформлении заявки средства на платежной карте могут блокироваться с последующим их списанием. Списание средств с платежной карты может происходить Компанией или Организатором. Пользователь обязуется принять все меры для того, чтобы списания средств с платежной карточки было возможным и доступным в любое время Компанией или Организатором (например, все ограничения и лимиты банка-эмитента для осуществления оплаты, должны быть сняты Пользователем до момента фактического списания средств со счета).

7.13. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на банковский счет получателя средств.

7.14. В случае, если Мероприятие не произойдет по вине Компании, денежные средства, полученные Компанией/Организатором от Пользователя в качестве оплаты участия в таком Мероприятии, подлежат возврату Пользователю в течение 30 дней с даты отмены Мероприятия либо могут быть зачислены в счет оплаты другого Мероприятия. Кроме того, файлы cookie делятся на основные (они устанавливаются непосредственно посещаемым Сайтом) и сторонние (устанавливаются другими сайтами).

8. Персональные данные

Принимая во внимание то, что при заключении настоящего Договора Компании становятся известны персональные данные Пользователя, с целью соблюдения положений Законодательства, Пользователь, присоединяясь к настоящему Договору (принимая Оферту), подтверждает, что он ознакомлен с Политикой конфиденциальности и защиты персональных данных Компании, текст которой размещен на Сайте Компании по адресу: https://ubedit.com.ua/conf, полностью осознает свои права и обязанности, вытекающие из данной Политики и Законодательства, предоставляемые Компанией гарантии и ответственность Компании и Пользователя, вытекающие из данной Политики, и принимает условия данной Политики.

9. Права интеллектуальной собственности

9.1. Контент Веб-сайта и Контент Мероприятий являются интеллектуальной собственностью Компании или используется ею на основании надлежащим образом оформленного согласия третьих лиц и подлежит охране в соответствии с Законодательством. Распространение Пользователем любым способом полученной на Мероприятии информации в коммерческих целях без получения прямого согласия Компании на такие действия запрещается.

9.2. Предоставление Пользователю доступа к страницам Веб-сайта не означает, что Пользователю предоставляется любая лицензия на использование объектов интеллектуальной собственности Компании. Все права, кроме явно предоставленных Пользователю настоящим Договором, сохраняются за Компанией.

9.3. Любое программное обеспечение, доступное на Веб-сайте для загрузки, является объектом интеллектуальной собственности Компании и / или ее партнеров. Использование программного обеспечения Мероприятия регулируется условиями лицензионного договора, предоставляется Пользователю для принятия его условий при загрузке такого программного обеспечения. В случае если лицензионный договор на использование программного обеспечения Мероприятия не предоставляется Пользователю, Компания предоставляет Пользователю право использовать программное обеспечение Мероприятия исключительно для личного некоммерческого использования Пользователя, при этом плата за использование такого программного обеспечения Мероприятия включена в стоимость участия в Мероприятии. Все права на программное обеспечение Мероприятия, включая авторские и другие исключительные права в отношении такого программного обеспечения сохраняются за Компанией и / или производителем программного обеспечения Мероприятия.

10. Ответственность сторон

10.1. Размер ответственности Компании по настоящему Договору ограничен путем установления предельной суммы убытков, подлежащих возмещению. Такая предельная сумма убытков в любом случае не может превышать стоимость участия в Мероприятии, которое проводилось с использованием Веб-сайта. Компания не несет ответственности за косвенные или опосредованные убытки, упущенную выгоду, потерю деловой репутации Пользователя и прочее.

10.2. Информация, размещаемая на Веб-сайте по конкретному Мероприятию, а также Контент Мероприятия, добавляется на Веб-сайт Компанией Компания не несет ответственности за достоверность, точность, полноту или качество любой информации, публикуемой Лектором и / или третьими лицами на Веб-сайте. Компания не поддерживает и не подтверждает никакую информацию, размещенную Лектором и / или третьими лицами на Веб-сайте. Пользователь понимает и соглашается, что, используя Веб-сайт, он может получить информацию, которая является субъективной, оценочной и носит спорный характер.

10.3. Компания не несет ответственности за несоблюдение Лектором условий проведения Мероприятий, поскольку ответственность за проведение Мероприятий полностью несет Лектор.

10.4. Компания не проводит проверку размещенной Лектором информации и не может гарантировать полное отсутствие неточностей в ней, в связи с чем, не несет перед Пользователем ответственности за любые ошибочные и / или недостоверные данные о Мероприятии, равно как и за причиненный Пользователю вред и / или убытки из-за наличия ошибок или неточностей в полученной Пользователем информации.

10.5. В случае если Пользователь по причинам, не зависящим от Компании, не использовал свое право участия в Мероприятиях, то обязательства Компании считаются надлежащим образом исполненными, в обусловленном объеме и в срок, а оплаченные Пользователем средства возврату не подлежат.

6. Умови надання доступу до заходів
6.1. Користувач отримує доступ до сервісів Веб-сайту та Заходів за наявності технічної можливості скористатися цим доступом.
6.2. Компанія має право змінити веб-додаток, який забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс Заходу) та програмне забезпечення Заходу, а також змінювати вимоги технічного та програмного забезпечення, які мають використовувати Користувач для отримання послуг. При всіх та будь-яких із зазначених змін цей Договір діятиме щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.
6.3. Інформація про конкретні Заходи та/або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходів та/або про безкоштовний характер проведення Заходів, специфікація вимог та/або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходів, інші відомості чи вимоги, які мають / або можуть бути повідомлені Користувачеві відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначена інформація:
6.3.1. опубліковані на Веб-сайті компанії;
6.3.2. доведено до відома Користувача під час укладання Договору у тексті Договору;
6.3.3. доведено до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, надісланих на електронну пошту Користувача, вказану ним під час реєстрації;
6.3.4. надруковані у рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;
6.3.5. доведені до відома Користувача під час його звернення за контактними адресами та телефонами Компанії;
6.3.6. доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, зокрема через засоби інформації (рекламу).
6.4. Доступ користувача до участі у Заході, інформація про який розміщена на Веб-сайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі у такому.
Заходи, у порядку та у спосіб, зазначених у цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомлені Користувачеві іншим чином.
6.5. Участь у заході підтверджується оформленням заявки, яка полягає у виконанні кінцевої послідовності дій:
(I) натиснення (клік) на інформаційне вікно вибраного Заходу,
(II) переходом на сторінку зазначеного Заходу на Веб-сайті,
(III) натисканням кнопки «Записатися» та
(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Компанією/Організатором окремого Заходу.
Оплата провадиться протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подання Заявки, але, в будь-якому випадку, не пізніше за початок Заходу.
6.6. Доступ до Заходу надається Користувачеві шляхом надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти Користувача, вказану ним під час реєстрації на Веб-сайті. А також через повідомлення у будь-якій формі, адресоване Користувачеві.
6.7. Оформлення Заявки за допомогою Веб-сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з'єднання та обліку вартості (білінгу) у складі Веб-сайту. Будь-які дії Користувача з підписки/відмови від Заявки мають рівнозначну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду у письмовій формі.
6.8. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, які забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, незалежно від способу та/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.
6.9. Часом здійснення будь-яких дій (угод) у рамках цього Договору є український час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами.
6.10. У випадку, якщо після завершення процедури оплати вартості участі у заході, але в будь-якому випадку не пізніше дня початку заходу користувач з тієї чи іншої причини не отримав доступу до заходу, йому необхідно звернутися до служби підтримки Компанії за номером телефону Компанії або іншим номером, вказаним на веб-сайті.
6.11. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача у Заході, при цьому Компанія/Організатор/Лектор не зобов'язаний повертати внесену плату у разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем у коментарях або іншим чином під час Заходу інформації, забороненої п.4.3.1 цього Договору, у тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших учасників Заходу або Лектора, публікація інформації тематики Заходи чи публікація рекламної інформації.
6.12. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході у разі встановлення факту передачі реквізитів для участі у Заході третім особам, у тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі Користувача в даному Заході, розповсюдження Користувачем інформації отриманих ним у зв'язку з участю у Заході. Використання інформації та матеріалів допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Користувача. Доступ Користувача до участі у Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача за кожним індивідуальним посиланням.
6.13. Можливість скасування/перенесення Заходи встановлюється відповідним Лектором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та/або неналежне виконання Лектором своїх зобов'язань.
6.14. У разі скасування Заходу з вини Лектора, а також, якщо Користувач відмовився від участі у Заході через перенесення Лектором цього Заходу, Лектор зобов'язаний відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь у такому Заході.
6.15. Користувачеві, який бажає відмовитися від участі в Заході з причин, що не залежать від Компанії/Організатора/Лектора цього Заходу, у разі якщо можливість такої відмови передбачена відповідним Лектором, відшкодовується вартість участі у Заході, оплаченого Користувачем, за вирахуванням витрат / Лектором.
6.16. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси Інтернету. Акцептуючи Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.
7. Ціна, порядок та форма розрахунків
7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходи, розміщеного у платному доступі на Веб-сайті, здійснюються між Користувачем та Компанією/Організатором безпосередньо.
7.2. Компанія залишає за собою право приймати кошти від Користувачів за використання окремого Контенту Веб-сайту, право інтелектуальної власності або ліцензія на який належить Компанії, а також за заходи, що організовуються безпосередньо Компанією.
7.3. Ціни вартості участі в Заході вказуються на Веб-сайті для кожного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь у конкретному Заході, або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.
7.4. Користувач перераховує кошти Компанії/Організатору Заходу у розмірі вартості участі у Заході, у порядку 100% передоплати.
7.5. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті відповідно до виставленого Компанією/Організатором рахунку. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувачем банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.
7.6. Спосіб оплати визначається Компанією/Організатором та доводиться до відома Користувача шляхом надсилання електронного повідомлення або іншим обраним Організатором способом.
7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і доступний на Веб-Сайте на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Веб-сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються.
7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів способів оплати. Компанія має право в будь-який час та на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Веб-сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень та внесення змін до цього Договіру.
7.9. При вибраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім'я власника платіжної картки та дає згоду Компанії/Організатору/Платіжній Системі на обробку своїх персональних та платіжних даних , з переказу коштів за обраний Захід
7.10. Вибравши та підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Організатора / Платіжну систему списати із зазначеної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний метод оплати, повну вартість участі у Заході, вказану на Веб-сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої конвертації та курсової різниці, що будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості участі у Заході, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, та (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює та погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.
7.11. Компанія має право запитати у Користувача, а Користувач зобов'язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою вартості участі у Заході, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законом, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.
7.12. При створенні/оформленні заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим списанням. Списання коштів із платіжної картки може відбуватися Компанією або Організатором. Користувач зобов'язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим та доступним у будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, усі обмеження та ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку) .
7.13. Днем оплати вважається день надходження коштів на банківський рахунок отримувача коштів.
7.14. У випадку, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, кошти, отримані Компанією/Організатором від Користувача як оплата участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачеві протягом 30 днів з дати скасування Заходу або можуть бути зараховані в рахунок оплати. Крім того, файли cookie діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) та сторонні (встановлюються іншими сайтами).
8. Персональні дані
Зважаючи на те, що при укладенні цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача, з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (беручи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії розміщений на Сайті Компанії за адресою: https://ubedit.com.ua/conf, повністю усвідомлює свої права та обов'язки, що випливають з даної Політики та Законодавства, що надаються Компанією гарантії та відповідальність Компанії та Користувача, що випливають із даної Політики, та приймає умови цієї Політики.
9. Права інтелектуальної власності
9.1. Контент Веб-сайту та Контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або використовується нею на підставі належно оформленої згоди третіх осіб та підлягає охороні відповідно до Закону. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації з комерційною метою без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.
9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії. Усі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.
9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходи регулюються умовами ліцензійного договору, надаються Користувачеві для прийняття його умов під час завантаження такого програмного забезпечення. Якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходу виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення Заходу включена у вартість участі у Заході. Усі права на програмне забезпечення Заходу, включаючи авторські та інші виключні права щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Компанією та/або виробником програмного забезпечення Заходу.
10. Відповідальність сторін
10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків у жодному разі не може перевищувати вартість участі у заході, що проводився з використанням веб-сайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.
10.2. Інформація, що розміщується на Веб-сайті за конкретним Заходом, а також Контент Заходу, додається на Веб-сайт Компанією Компанія не несе відповідальності за достовірність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що публікується Лектором та/або третіми особами на Веб-сайті. Компанія не підтримує та не підтверджує жодну інформацію, розміщену Лектором та/або третіми особами на Веб-сайті. Користувач розуміє та погоджується, що, використовуючи Веб-сайт, він може отримати інформацію, яка є суб'єктивною, оцінною та має спірний характер.
10.3. Компанія не несе відповідальності за недотримання Лектором умов проведення заходів, оскільки відповідальність за проведення заходів повністю несе Лектор.
10.4. Компанія не проводить перевірку розміщеної Лектором інформації та не може гарантувати повну відсутність неточностей у ній, у зв'язку з чим, не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові та/або недостовірні дані про Захід, так само як і за заподіяну Користувачеві шкоду та/або збитки з -за наявності помилок чи неточностей в отриманій Користувачем інформації.
10.5. У випадку, якщо Користувач з причин, що не залежать від Компанії, не використав своє право участі в Заходах, то зобов'язання Компанії вважаються належним чином виконаними в обумовленому обсязі та в строк, а оплачені Користувачем кошти не підлягають поверненню.
11. Форс-мажор
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна та невідворотна за цих умов обставина (непереборна сила), у тому числі, але не виключно: військових дій, хвилювань або саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету чи телекомунікацій; чи державних обмежень. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором відкладається пропорційно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
11.2. Якщо обставини, зазначені у п. 11.1. цього Договору, триватимуть більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.
12. Порядок вирішення спорів
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, надсилає письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
12.2. Усі претензії (скарги) користувача до Компанії щодо використання Веб-сайту повинні надсилатися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, зазначену в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим подальшим надсиланням оригіналу претензії (скаргу) на поштову адресу Компанії, зазначену у цьому Договорі . Строк розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після якої Компанією приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) та про відмову в її задоволенні; (ii) про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) та про повне або часткове задоволення вимог Користувача.
12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.
13. Порядок надсилання повідомлень
13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами один одному таким чином:
13.1.1. Від Компанії Користувачеві - шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті або розміщення на Особовій сторінці користувача на Веб-сайті, доступній лише Користувачеві, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору.
13.1.2. Від Користувача до Компанії - шляхом направлення на адресу електронної пошти, зазначену в цій Оферті. Письмові звернення, надіслані Користувачем на адресу Компанії, мають бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.
14. Інші умови та застереження
14.1. Умови даної Оферти діють до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.
14.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виражається в реєстрації користувача на Веб-сайті, та діє до моменту його припинення однією із Сторін.
14.3. Цей Договір може бути розірваний у будь-який момент за згодою Сторін.
14.4. Компанія має право розірвати цей Договір та припинити доступ Користувача до сервісів Веб-сайту в односторонньому порядку у будь-який момент та з будь-яких причин на свій розсуд, а також у разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.
14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) письмово, розірвання договору в односторонньому порядку однієї із Сторін провадиться шляхом надсилання відповідної письмової заяви іншою Стороною.
14.6. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про решту заходів, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови, що така згода може бути відкликана Користувачем у будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення в адреса компанії.
14.7. Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
14.8. Компанія дозволяє створювати та публікувати освітні курси будь-якій особі у будь-якій точці світу. Модель Веб-сайту не передбачає юридичної перевірки або контролю за заходами, і у Компанії немає повноважень визначати законність матеріалів заходів. Компанія не здійснює редакційний контроль Заходів, доступних на Веб-сайті, а отже, жодним чином не гарантує дійсність, актуальність, точність або достовірність Заходів. Якщо ви зареєструєтеся на Захід, ви покладаєтеся на інформацію, представлену Лектором, на власний ризик.
Використовуючи Послуги, ви можете зіткнутися з матеріалами, які ви можете вважати образливими, непристойними або сумнівними. Компанія не несе відповідальності за приховування таких матеріалів від вас і не несе відповідальності за надання вам доступу або реєстрації на будь-який Захід у межах, допустимих відповідно до чинного законодавства. Це також стосується будь-яких заходів, що стосуються питань здоров'я, добробуту та фізичних вправ. Ви визнаєте ризики та небезпеки, пов'язані з характером заходів такого типу, і при реєстрації на такі заходи ви добровільно приймаєте на себе такі ризики, у тому числі ризик хвороби, травми, втрати працездатності або смерті. Ви приймаєте на себе всю відповідальність за ваші рішення, які ви прийняли до, під час та після вашої реєстрації на Захід.
Якщо ви безпосередньо взаємодієте з Лектором, ви повинні бути обережними при передачі тієї чи іншої персональної інформації. Компанія не може контролювати дії Лекторів щодо інформації, отриманої від інших користувачів на Веб-сайті. Ви не повинні ділитися електронною поштою або іншою персональною інформацією про вас заради вашої власної безпеки.
Компанія не наймає та не приймає на роботу Лекторів, та Компанія не несе відповідальності за взаємодію між Лекторами та Користувачами. Компанія не несе відповідальності за суперечки, претензії, збитки, травми або збитки будь-якого роду, які можуть виникнути внаслідок або через поведінку Лекторів або Користувачів.
Може статися так, що Веб-сайт не буде працювати або у зв'язку з плановим обслуговуванням, або через будь-які проблеми на Веб-сайті. Може статися так, що один з Лекторів зробить заяви щодо заходу, які він проводить, які вводять в оману. Може також статися, що Компанія зіткнеться з питаннями безпеки. Це лише приклади. Ви приймаєте і погоджуєтесь з тим, що ви не будете пред'являти регресивні вимоги щодо Компанії у всіх цих випадках, якщо щось піде не так. Висловлюючись юридичною, точнішою мовою, Послуги та матеріали надаються за умови "як є" та "як доступно". Компанія/Організатор не робить жодних заяв і не дає гарантій щодо придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності послуг або їх матеріалів, а також у явному вигляді відмовляється від будь-яких гарантій або умов (явних або на увазі) , у тому числі на увазі гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, правового титулу і непорушення прав інтелектуальної власності. Компанія/Організатор не дає жодних гарантій, що ви отримаєте конкретні результати від участі у заході. Участь Заходу (у тому числі будь-яких матеріалів) здійснюється виключно на ваш власний ризик.
Компанія може вирішити припинити надання певних функцій веб-сайту в будь-який час і з будь-якої причини. За жодних обставин Компанія/Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки внаслідок такого припинення дії або відсутності доступу до таких функцій.
15. Відомості про Компанію
ФОП Якименко О.І.
09100, м. Біла Церква, вул. Академіка Вула 6/40.
ЄДРПОУ: 3138200970
Банківські реквізити:
ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк"
UA843206490000026000052627865
МФО 305299
Електронна пошта: Alexandr@ubedit.com.ua