Політика конфіденційності
та захисту персональних даних
Дана Політика КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (далі – Політика) розроблена відповідно до вимог Директиви 2002/58/EC Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року, щодо обробки персональних даних та захисту інформації. та електронних засобах зв'язку) та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/ EC (далі – Закон) .
Ця Політика встановлює порядок здійснення ФОП Якименка О.І. (далі – Компанія) обробки персональних даних, що надаються клієнтами, які використовують сайт https://ubedit.com.ua та його окремі сервіси для отримання або надання послуг (далі – Користувачі та Сайт відповідно). Політика визначає види персональних даних, цілі використання таких персональних даних, взаємодію Компанія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних. даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.
Компанія з великою повагою відноситься до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт https://ubedit.com.ua, а також тих, хто користується сервісами, що надаються Сайтом; у зв'язку з чим Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожного користувача.
Текст Політики доступний Користувачам в Інтернеті за адресою https://ubedit.com.ua/conf. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.

1. Термінологія та скорочення
1. Термінологія, що вживається у цій Політиці, означає таке:
1.1. Персональні дані - Будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.2. Компанія - ФОП Якименко О.І., реєстрація за адресою: м. Біла Церква, вул. Академіка Вула 640.
1.3. Обробка персональних даних - Будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.4. Автоматизована обробка персональних даних – Обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки. Незважаючи на це, автоматизована обробка персональних даних не містить системи автоматичної обробки, у тому числі профілювання, яка щодо Користувача створює правові наслідки, або які суттєво впливають на Користувача.
1.5. Поширення персональних даних - Дії, створені задля розкриття персональних даних невизначеному колу осіб.
1.6. Надання персональних даних - Дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи визначуваному колу осіб.
1.7. Блокування персональних даних - Тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна уточнення персональних даних).
1.8. Використання персональних даних - Дії (операції) з персональними даними, що здійснюються Компанією з метою прийняття рішень або вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єкта персональних даних або інших осіб або іншим чином зачіпають права та свободи суб'єкта персональних даних або інших осіб.
1.9. Знеособлення персональних даних - дії, у яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних;
1.11. Онлайн-програма - Освітня програма, навчання якої проводиться на Онлайн-платформі Компанії, доступної за адресою: https://ubedit.com.ua.
1.12. Тренінг/курс/Марафон/Квест – освітня програма, навчання за якою відбувається способом описаним на сторінці програми.
1.13. Онлайн-платформа - Програмне забезпечення Компанії, що є набір взаємопов'язаних веб-сервісів і модулів, що становлять єдиний простір надання послуг споживачам в мережі Інтернет.
1.14. Безкоштовне заняття - Аудіовізуальний матеріал (вебінар/майстер-клас), доступ до якого, а також до всіх матеріалів якого надається Компанією безкоштовно для всіх Користувачів, які зареєструвалися для участі в такому заході. Компанія проводить безкоштовні заняття для всіх зацікавлених користувачів. Безкоштовне заняття не є повністю або у частині освітньої програми.
1.14. Угода користувача - Угода, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://ubedit.com.ua/dogovir-publichnoyi-oferty, що є пропозицією Компанії укласти угоду з будь-якою третьою особою, яка використовує Сайт на умовах, передбачених Угодою користувача.
1.15. Сайт - Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою https://ubedit. com.ua.
1.16. Особистий кабінет - Розділ Сайту, доступ до якого Користувач отримує після його реєстрації на Сайті за допомогою введення унікального логіну та паролю.
1.17. Файли cookie - Дані, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, географічне розташування, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою Користувача, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувач, дата та час доступу до Сайту. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігаються в комп'ютері, доки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто вони зберігаються лише до закриття браузера. Крім того, файли cookie діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) та сторонні (встановлюються іншими сайтами).
1.18. "IP-адреса" — це числове позначення, яке використовується комп'ютерами в мережі для ідентифікації комп'ютера під час кожного входу до Інтернету.

2. Згода Користувача на обробку персональних даних Компанією

2.1. Користувач приймає умови Політики та дає Компанії поінформовану та усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених Політикою та Законом:
2.1.1. При реєстрації на Сайті – для персональних даних, які Користувач надає Компанії:
шляхом заповнення форми для реєстрації, розташованої в мережі Інтернет Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних при проставленій галочці в полі "Я Приймаю умови Договору-оферти та погоджуюсь з політикою обробки персональних даних" у момент натискання кнопки "Зареєструватися";
шляхом авторизації з використанням персональних даних, зазначених Користувачем у соціальних мережах чи електронних сервісах. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент натискання кнопки, що відображає обрану для авторизації соціальну мережу або електронний сервіс.
Натискаючи вказану кнопку, Користувач дає згоду на передачу Компанії всіх персональних даних, зроблених ним загальнодоступними шляхом вказівки у профілі відповідної соціальної мережі або електронного сервісу.
2.1.2. При внесенні або зміні персональних даних у розділі "Особисті дані", "Мої інтереси" в особистому кабінеті - для персональних даних, які Користувач надає під час редагування інформації в розділі "Особисті дані", "Мої інтереси" в особистому кабінеті. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх внесених або змінених персональних даних у момент натискання кнопки "Зберегти".
2.1.3. При заповненні форми зворотного зв'язку - для персональних даних, які Користувач надає Компанії при заповненні форми зворотного зв'язку в Інтернеті на Сайті та електронних сервісах (Google і т.д.). Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних, внесених у поля форми зворотного зв'язку, в момент натискання кнопки, що підтверджує відправку заявки (кнопки можуть називатися "Надіслати", "Залишити заявку" та іншим аналогічним чином).
2.1.4. При оформленні передплати отримання інформаційних і новинних матеріалів від Компанії - шляхом заповнення форми оформлення підписки на розсилку, що у мережі Інтернет. Форма для оформлення підписки стає доступною після проходження процедури реєстрації. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних під час проставлення галочки в полі "Справжнім даю згоду на обробку персональних даних" у момент натискання кнопки "Підписатися".
2.1.5. Запис на навчання - шляхом заповнення полів заявки для оформлення запису на навчання, розташованого в Інтернеті. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент натискання кнопки "Записатися".
2.1.6. При надсиланні скан-копії заповненої форми згоди на обробку персональних даних електронною поштою – для персональних даних, які Користувач надає Компанії для отримання на Сайті освітніх послуг за програмою додаткової професійної освіти. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент відправки скан-копії згоди на адресу електронної пошти з доменним ім'ям @ubedit.com.ua.
2.1.7. Запис на Безкоштовне заняття - шляхом заповнення полів заявки для оформлення запису, розташованого в Інтернеті. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних в момент натискання кнопки "Записатися".
2.1.8. За будь-якого використання Сайту - для персональних даних, що автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент початку використання Сайту.
2.2. Згода Користувача на обробку Компанією його персональних даних діє з дня надання згоди на їх обробку (п. 2.1. Політики) та протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки персональних даних (розділ 5 Політики).
2.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних у формі та порядку, передбаченому в розділі 9 Політики.

3. Умови надання персональних даних Користувачем

Компанія виходить з того, що при наданні персональних даних на Сайті Користувач:
3.1. Підтверджує, що має усіма необхідними правами, дозволяють йому набувати собі цивільні правничий та самостійно їх здійснювати, і навіть здатність своїми діями створювати собі цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і відповідати, у разі їх невиконання.
3.2. Показує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Сайту та підтримує надані персональні дані в актуальному стані.
3.3. У разі завантаження свого зображення через особистий кабінет Сайту - на безоплатній основі дає згоду на використання цього зображення з метою, не пов'язаною із встановленням особи Користувача. Користувач зобов'язується не надавати фотографії третіх осіб як зображення Користувача.
3.4. Усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може бути доступною для інших Користувачів Сайту, може бути скопійована та поширена такими Користувачами у випадках та на умовах, зазначених у п. 6.7 Політики.
3.5. Усвідомлює, що будь-які телефонні розмови, проведені ним зі співробітником Компанії, автоматично записуються з метою контролю якості обслуговування Користувачів, а також для вирішення спірних та конфліктних ситуацій, які можуть виникнути за таких телефонних розмов. При цьому Користувач дає свою згоду на такий автоматичний запис телефонних розмов та зберігання таких записів відповідно до умов цієї Політики.
3.6. Ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою поінформовану та усвідомлену згоду з нею.

4. Персональні дані, що обробляються Компанією

4.1. До персональних даних Користувача, що обробляється Компанією, відносяться:
прізвище ім'я по батькові;
номер мобільного телефону;
Адреса електронної пошти;
дані акаунтів у соціальних мережах та електронних сервісах (посилання на профілі Користувача у ВКонтакті, Facebook, Linkedin, Skype, Google, Twitter тощо);
зображення;
місце роботи;
країна місто;
дата народження;
професія;
дані про досвід роботи та посаду;
IP-адреса;
файли cookies;
параметри та налаштування інтернет-браузерів (User-agent);
4.2. Компанія захищає Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):
IP-адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки);
4.3. Під час відвідування Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості щодо трафіку користувача не обробляються та не зберігаються.
4.4. Компанія не збирає будь-яку інформацію, щодо опрацювання якої законодавством встановлені певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального. покарання, а також дані щодо здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.
4.5. Компанія збирає дані щодо статистики відвідування Сайту. Інформація може містити інформацію про з'єднання, трафіку, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.
4.6. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія відвідувань, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню.
5. Використання файлів cookie

5.1. Компанія піклується про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, і для цього Компанії необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги та інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії покращити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс та навігацію Сервісу.
5.2. Згідно з класифікацією Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовує такі категорії файлів cookie:
Строго необхідні файли cookie - потрібні для переміщення користувачем по веб-сторінці та при використанні певних сервісів, наприклад для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також здійснюють запам'ятовування попередніх дій користувача під час переходу на попередню сторінку у тій самій сесії.
Експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Прикладами таких даних можуть бути такі метрики: час перебування на Сайті, найчастіше відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи та сервіси сайту були найбільш цікавими для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія тощо.
Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних завдань. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.
Функціональні файли cookie - використовуються для збереження настройок або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути такі метрики: ім'я користувача, фото у профілі, інформація за залишеними коментарями, мова сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або вибрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.
Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти із соціальними мережами.
Щоб зробити приємнішими враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.
Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.
Цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Прикладами таких даних можуть бути такі метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, з метою уникнення повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів під час переходів, а також інші параметри налаштування Сайту.
Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств та партнерів із суміжних бізнесів для того, щоб вони надавали якісну рекламу, що таргетує.
Cookie-файли сторонніх сервісів та сервісів аналітики:
Для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші.
Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача під час роботи на Сайті.
Слід звернути увагу на те, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Усі необхідні відомості про їх використання можна дізнатись, відвідавши відповідний ресурс.

Умови використання Google Analytics - http://www.google.com/analytics/terms/ru.html
Керування файлами cookie:
Основні веб-браузери (наведені нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Щоб вимкнути їх, скористайтеся функцією довідки у своєму браузері. Ви можете викликати довідку через меню або за допомогою кнопки F1.
Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies
Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ua
Opera - http://help.opera.com/Windows/11.50/ua/cookies.html
Safari for macOS - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
Важливо:
конфігурація параметрів файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;
слід нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна лише за умови використання файлів cookie;
відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту та неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
Щоб звернутися до Компанії з використання файлів cookie, надішліть повідомлення електронною поштою на alexandr@ubedit.com.ua. Якщо користувач не включає використання файлів cookie або спеціально видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту користувачеві буде повторно запропоновано ввімкнення та використання файлів cookie.
Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається та не розповсюджується у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.
6. Цілі обробки персональних даних
Компанія обробляє персональні дані Користувачів виключно з такими цілями:
6.1. Реєстрація Користувача Компанією на Сайті, надання Користувачеві повноцінного використання сервісів Сайту.
6.2. Відображення профілю користувача на сайті в особистому кабінеті.
6.3. Встановлення та підтримання зв'язку між Користувачем та Компанією, консультування з питань надання послуг, надання клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
6.4. Виконання Компанією зобов'язань перед Користувачем, який записався на навчання за Онлайн-програмою, на Безкоштовне заняття за угодами з Компанією.
6.5. Напрямок Компанією на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів.
6.6. Покращення якості обслуговування Користувачів та модернізація Сайту Компанія шляхом обробки запитів та заявок від Користувача.
6.7. Статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.
6.8. Розміщення на Онлайн-платформі Компанії, доступної за адресою: https://ubedit.com.ua, в офіційних групах соціальних мереж та інших спільнотах Компанія в мережі Інтернет, інших рекламних та інформаційних джерелах, в цілях, не пов'язаних із встановленням особи Користувача:
відеоматеріалів, одержаних у процесі надання послуг;
залишених Користувачем відгуків про послуги, що надаються Компанією.
За користувачем залишається право відмовитись від розсилки. Тоді його ім'я та електронну адресу буде автоматично видалено з бази даних. Для цього достатньо лише одного кліку миші на відповідному пункті, який є у кожному отриманому листі.

7. Обробка персональних даних
7.1. Обробка та зберігання даних персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються та можуть зберігатися у Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту. Оскільки сервери Компанії розташовані в різних регіонах світу, інформація конкретного Користувача може оброблятися не в тій країні, в якій він проживає. Рівень захисту інформації та законодавчі норми у цій сфері можуть відрізнятися у різних країнах. Незалежно від того, де саме здійснюється обробка даних Користувача, Компанія використовує одні й ті самі заходи забезпечення їхньої безпеки, описані в цій Політиці.
7.2. Персональні дані обробляються з використанням автоматизованих систем, крім випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.
7.3. Обробка персональних даних Користувача включає здійснення Компанією наступних дій: збирання, записування, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.
7.4. Збирання персональних даних Користувача здійснюється у випадках, зазначених у п. 2.1 Політики.
7.5. Зберігання персональних даних здійснюється (залежно від того, яка подія настане раніше):
до моменту їх знищення Компанією - у разі надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних або вимог про знищення персональних даних;
до закінчення терміну дії згоди (п. 2.2 Політики) або досягнення цілей обробки персональних даних.
7.6. Поширення персональних даних може здійснюватися Компанією виключно у таких випадках:
7.6.1. При обробці персональних даних для відображення профілю Користувача для інших Користувачів Сайту для підтримки комунікації, у тому числі при наданні послуг дистанційним способом. У цьому випадку персональні дані Користувача можуть бути доступні Користувачам, які зареєстровані на Сайті відповідно до п. 2.1.4, 2.1.8.
7.6.2. З метою розміщення відгуків про послуги, що надаються Компанією, надані Користувачами, у різних джерелах інформації.
7.6.3. З метою розміщення відеоматеріалів, отриманих у процесі надання послуг, у різних джерелах інформації.
7.7. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних третім особам (Процесорам Компанії) з дотриманням таких умов:
третя особа забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці та використанні; зобов'язується не розкривати іншим особам, а також не розповсюджувати персональні дані Користувачів без їхньої згоди;
третя особа гарантує дотримання наступних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки: використання засобів захисту інформації; виявлення та фіксація фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів щодо відновлення персональних даних; обмеження доступу до персональних даних; реєстрація та облік дій з персональними даними; контроль та оцінка ефективності вживаних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

7.8. Знищення персональних даних здійснюється Компанією у таких випадках:
надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних;
отримання від Користувача вимог щодо знищення персональних даних;
закінчення терміну дії згоди (п. 2.2 Політики).
Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою Закону, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід'ємним змістом, у тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, яка добровільно та усвідомлено передається останніми Компанії.
7.9. Транскордонна передача персональних даних
Компанія зобов'язана переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується адекватний захист прав суб'єктів персональних даних до початку здійснення такої передачі.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних, може здійснюватися у випадках:
наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних;
виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Захист персональних даних
Компанія вживає необхідних та достатніх правових, організаційних та технічних заходів для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.
Компанія використовує стандартні методи роботи такі, як зашифрований зв'язок, приміщення, що охороняються, системи мережевого захисту та системи захисту паролем для забезпечення конфіденційності персональних даних.
Компанія надає доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.
На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно з інформаційною метою). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим Компанія рекомендує ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.
9. Права Користувачів
Користувач має право:
9.1. На свій розсуд надавати Компанії персональні дані для їх обробки на умовах, зазначених у Політиці. При цьому деякі надані персональні дані є необхідними для укладання Угоди, і у разі їх не надання укладання такої Угоди неможливо;
9.2. Вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;
9.3. Одержувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
9.4. Пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
9.5. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних, у т.ч. подавати скаргу до наглядової установи;
9.6. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, що Вами надано Компанії відповідно до цієї Політики, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, що обробляються Будь ласка, звертайтеся до компанії електронною поштою Alexandr@ubedit.com.ua.
9.9. Надсилати Компанії свої запити та вимоги, у тому числі щодо використання його персональних даних, а також відкликання згоди на обробку персональних даних. Звернення може бути надіслане у письмовій формі за адресою Компанії (розділ 11 Політики); або електронною поштою (Документ має бути направлений з адреси електронної пошти Користувача, вказаної ним при реєстрації на Сайті або в договорі як уповноважена адреса електронної пошти), за адресою електронної пошти Alexandr@ubedit.com.ua. Компанія розглядає Звернення Користувачів, надає на них відповідь та/або здійснює необхідні дії протягом 30 календарних днів з моменту отримання Звернення.
9.10. Крім перелічених у цій Політиці прав Користувач має можливість реалізувати будь-яке передбачене Законом право.

10. Зміна Політики
10.1. Компанія залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення користувача про це вносити зміни та доповнення, у тому числі при зміні вимог законодавства.
На Користувачі лежить обов'язок кожного використання Сайту знайомитися з текстом Політики.
10.2. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення у відповідному розділі сайту Компанії. Продовження користування Сайтом або його сервісами після публікації нової редакції Політики означає прийняття Політики та її умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити використання Сайту та його сервісів.
10.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб знати будь-які зміни або доповнення.
11. Відомості про Компанію
ФОП Якименко О.І.
09100, м. Біла Церква, вул. Академіка Вула 6/40.
ЄДРПОУ: 3138200970
Банківські реквізити:
ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк"
UA843206490000026000052627865
МФО 305299
Електронна пошта: Alexandr@ubedit.com.ua